Language:

sativa: hút một hơi cho đời tôi thêm dài.....

hút một hơi cho đời tôi thêm dài.....

26 /10/ 2013 | 09:12am

Cuộc đời ta là một cõi chơi


Ta lữ khách đến 


Một ngày sẽ đi 


Tiếc gì


Lòng cứ si mê


Trăm năm rồi


Cũng vô vị 


Ta


Đời….