Language:

acodonnn: buồn chế trơi

buồn chế trơi

12 /11/ 2013 | 11:38pm
Trái tim chỉ một lần mở cưa
Đón a vào rồi khép lại ngàn năm
Nhưng lần này em quyên kho khép cưả
Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo