Language:

dungntp_vn: Trạm tay vào nỗi nhớ

Trạm tay vào nỗi nhớ

8 /3/ 2014 | 10:02am

Cho em cầm tay ai đó...


Để ngày nào đó mình là nỗi nhớ của nhau..


Em sẽ chờ .... anh