Language:

motcoidive: ngã rẽ

ngã rẽ

29 /3/ 2014 | 11:50pm
Cuoc sống thật phức tạp. Chẳng biết đường nào mà lần. Hôm nay tôi vui thì người ta nghĩ này nọ. Ngày mai tôi buồn thi người ta lại suy diễn lung tung. Muốn sống đúng với chính mình cũng không dễ.