Language:

hoangloan: Hãy đọc và suy ngẫm

Hãy đọc và suy ngẫm

17 /4/ 2014 | 09:46pm

"Người ta thường nối tiếc quá khứ, hướng đến tương lai mà quên đi hiện tại


Người ta thường cất công đi rất xa để khám phá, tìm kiếm những điều mới mẻ và cả để tìm hạnh phúc mà đôi khi những điều đó lại ở rất gần


Người ta thường chú trọng đến những việc lớn lao mà bỏ qua những việc nhỏ nhặt, trong khi chính những việc nhỏ nhặt đó làm nên cuộc sống của chúng ta mỗi ngày


Người ta thường ít quan tâm, gìn giữ những gì đang có để một ngày nào đó mất đi thì lại nối tiếc...


Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng


Hãy yêu như yêu lần đầu


Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp, rồi ngày mai những điều tốt đẹp ấy sẽ đến..."