Language:

Thiendu: it has to be you

it has to be you

2 /8/ 2014 | 01:31pm

có những thứ khi đã vụt khỏi tầm tay người ta mới biết trân trọng nó. 18 tuổi đầu, cái tuổi không hẳn là lớn cũng chưa phải là nhỏ. nó chỉ đánh dấu một bước ngoặt mới của cuộc đời mà thôi. 18 tuổi, một cái tuổi có quá nhiều hoài bão, có quá nhiều con đường để lựa chọn. và cái tuổi ấy cũng thật đẹp.