Language:

venus7: mũi tên

mũi tên

9 /8/ 2014 | 05:29pm

Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi bị kéo ngược ra sau - Vậy nên, khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước