Language:

hoadoquyen: Đừng đợi...

Đừng đợi...

27 /8/ 2014 | 10:16pm

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười...rồi  mới mỉm cười lại!


Đừng đợi đến khi được yêu thương...rồi mới yêu thương!


Dừng đợi đến khi cô đơn....mới nhớ ra bạn bè!


Đừng đợi đến khi có một công việc vừa ý...rồi mới làm việc!


Đừng đợi đến khi có thật nhiều...rồi mới chia sẻ đôi chút!


Đừng đợi đến khi vấp ngã...rồi mới nhớ đến những lời khuyên!


Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian...mới bắt đầu công việc!


Đừng đợi đến khi làm người khác buồn...rồi  mới xin lỗi!


Đừng đợi...!