Language:

sunrise: nhớ

nhớ

15 /12/ 2014 | 11:09am

Cần một người hiểu - cần một người yêu - cần một người mãi bên - cần một tình yêu chân thành !!!  Hãy ở bên tôi nếu bạn có thể !!!