Language:

Mino: Nói với nhau = loi nói nhẹ nhàng !

Nói với nhau = loi nói nhẹ nhàng !

26 /12/ 2014 | 09:43pmLời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói
Mà mắt lại cay cay
Lời nói không là mây
Mà đưa ta xa mãi  
Sao ta không ngồi lại
Nói với nhau nhẹ nhàng…