Language:

curuasg82: :)

:)

27 /12/ 2014 | 01:37pm

khi nhận ra không có cuộc hành trình nào là không thể khởi đầu ...cũng là lúc bạn phải dốc tuột sức mình để đi ...