Language:

Mino: suy ngẫm ~~~~

suy ngẫm ~~~~

27 /12/ 2014 | 09:04pm

Ngọc trải đầy đường chưa biết nhặt
Nhặt lầm toàn đá chỉ nặng thân.