Language:
                  

phuong_ngo: Anh ở đâu,hỡi TY của tôi ?

Anh ở đâu,hỡi TY của tôi ?

17 /8/ 2012 | 10:15am
Anh. Người em chẳng biết tên, chỉ biết gọi là Anh thôi :P
Em cũng chẳng biết anh đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đã từng gặp nhau chưa.
Vậy mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, đi đến bất kì nơi đâu em cũng mong được gặp Anh.
Anh đang ở đâu, sao cứ để em phải chờ đợi mãi thế ?
Em sẽ còn phải chờ Anh bao lâu nữa? Em và Anh sẽ còn cô đơn bao lâu nữa rồi mới tìm được thấy nhau ?