Language:

Phuongcarol: Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

8 /2/ 2015 | 10:14pm
Cuộc sống mở giúp người ta dễ làm quen, dễ tới và dễ đi. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự thận trọng rất cần cho một mối quan hệ bền vững. Tình yêu hay hôn nhân cần hai người phải hiểu, chấp nhận, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tôi không tìm một nửa qúa hào hoa mà chỉ cần người đàn ông bình thường nhưng có thể dắt tôi đi suốt chặng đường đời.
(triết lí bà già...hihi)