Language:

Phuongcarol: TÔI LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?

TÔI LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?

12 /2/ 2015 | 10:19pm
Trong Tôi có nhiều Tôi...
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo Tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần Tôi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình... !!!