Language:

thienyet89: hạnh phúc

hạnh phúc

5 /3/ 2015 | 05:53pm
Hạnh phúc thứ đi vay:
Chia tay: là cái giá phải trả...?
Người yêu: quá dễ để có ???
Còn hạnh phúc: quá khó để tìm..?