Language:

changkhodeptraithuychung: Tâm trạng.....

Tâm trạng.....

24 /3/ 2015 | 05:11pm

Chiều nay hắn thấy thật tâm trạng: một chút buồn, thất vọng....cũng dễ hiểu thôi vì những hy vọng của hắn thấy thật xa xôi....Mỗi lần buồn hắn lại nghe bài này. Nó giống như người bạn của hắn...mặc dù bài hát tiếng Pháp này hắn nghe chẳng hiểu gì cả...


m.nhac.vui.vn/et-moi-dans-mon-coin-dang-cap-nhat-qt-m22545c8p-2.html