Ngôn ngữ/Language:

Oanhmin: Em là gió, là mây, là trăng gầy, là trăng vỡ, là mặt trời, là ảo ảnh...

Sorry, but feature Đọc bài viết Blog is not available