Language:

laptrinh: Nếu............................

Nếu............................

5 /4/ 2015 | 09:14pm

Nếu là câysmiley


Ta muốn làm cỏ dại


Sống hoang sơ chẳng phụ thuộc đất trời


Ta nhỏ bé nhưng ngang tàng mạnh mẽ


Ta mong manh nhưng chẳng ngại đêm dài............