Language:

huhuhuhu: nản

nản

18 /4/ 2015 | 04:09pm
Thật sự,tôi cảm thấy ghét cơ thể của mình.sao mà cứ hết bệnh này đến bệnh khác.được yên vài tháng thì căn bệnh mới xuất hiện.tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thấy không thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.nếu tôi chỉ có một điều ước"ước gì mình khỏe mạnh".