Language:

huhuhuhu: buồn như con chuồn chuồn

buồn như con chuồn chuồn

8 /5/ 2015 | 04:08pm
Lại một lần nữa thất bại thảm hại.mức lương 2tr8 trả cho gần 5 năm kinh nghiệm.đời mình đúng là toàn chuyện đen đủi.mặt nào cũng chẳng thành công.chỉ được cái cứng đầu thôi.