Language:

aotrangtinhkhoi: ôi

ôi

27 /5/ 2015 | 11:46am
Cả năm học thì mình đi dạy và bao bon chen vất vả áp lực mỏi mệt. Cái giá của nó là có tiền để tằn tiện thực hiện ước mơ giản đơn. Còn cảm giác là cô đơn chán nản và sợ, sợ cái cuộc sống giữa nhưng con người gọi là hoàn hảo mà thực tế khi hiểu bản chất của họ thì muốn ói ngay khi nghe thấy tên họ. Đã qua một năm học nữa và hè đã về. Hè về với nhiều người thì là khoảng thời gian nghỉ ngơi du lịch. Với mình là khoảng thời gian ngắn hạn làm việc giúp gđ thu hoạch vải thiều, dãi nắng dầm mưa mình đen và lam lũ thực sự. Nhưng mình vui và thấy bình an.vất vả chân tay nhưng lòng nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống yên bình mà mình yêu vô cùng.