Language:

vantrung87dn: đời FA khổ thật

đời FA khổ thật

14 /6/ 2015 | 11:16am

ông trời ơi hãy cho con 1 điều ước nhỏ nhoi thôi, con chỉ ước có một tình yêu chân thật và hạnh phúc nhỏ nhoi vua đủ là được, có em nào tới hót anh đi với