Language:

sei: cảm xúc lần đầu tham gia truelove

cảm xúc lần đầu tham gia truelove

23 /7/ 2015 | 08:04pm

mấy năm trời đến giờ vẫn chưa có tìm đc 1 nửa của mình nhưng mà lần đầu tham gia truelove lại có cảm giác rung động bởi 1 thành viên