Language:

sei: hơi chút sầu

hơi chút sầu

24 /7/ 2015 | 07:05pm

ở web này thực sự ko cách nào để thành viên bạc trả lời tin nhắn hay sao? có lẽ cái sự rung động kia nên bỏ đi là vừa chỉ vì ko thể chat với ng ta ........haizzz