Language:

Trangto: Thu bay buon

Thu bay buon

10 /10/ 2015 | 08:24pm

thu bay chieu nay da vang anh 


Minh em le bong buoc qua manh 


Minh em dọn chiec sau co le 


Chi nho ve anh nho ve anh 


Điệp khúc ngay xua em voi anh 


Gio day tiec nuoi chuoi ngay xanh 


Con dau nhung buoi chieu qua pho 


Ky niem ve anh chót thoang nhanh !!!!!! 


Trang to