Language:

Trangto: Y nghĩa

Y nghĩa

12 /10/ 2015 | 06:53am

toi la nguoi mang rát nhieu tam su 


Nhieu noi buon khong co lay ngay vui 


Nhung toi van cu tin vào duyen Phan 


Co mot ngay toi se het co dọn 


Mot nguoi tang cho toi mot bong hong 


Va hoi toi biet y nghĩa no khong ? 


Toi tra lỏi that tinh minh khong biet ? 


Cau tra lỏi voi y nghĩa that hay 


Mot doa hong mang y nghĩa cao sang 


La tuong trung tinh nong tham vo bo