Language:

Trangto: Chao mùng ngay phu nu Việt Nam!

Chao mùng ngay phu nu Việt Nam!

19 /10/ 2015 | 08:57pm

Nhan 85 nam ngay phu nu Việt Nam! toi xin kinh chúc cac me cac chi cac ban phu nu ,mot ngay vui ve hanh phục ,voi truyen thong va tinh than bat khuyat trung trinh da duoc bác ho tang tam chu vang ( anh hung ,bat khuyat ,trung hậu ,dam dang ) va duoc the giỏi ngưỡng mo ,toi cung hanh dien minh cung la mot con dan dat nuoc co bon ngan nam van hien ,va tinh than dau tranh va trung trinh ,ba trung ,ba triệu ,va con rát nhieu ,rát nhieu nhung phu nu da lam rang danh dat nuoc chung ta ,chúc cac ban phu nu vui ve va hanh phục      Trang to