Language:

Trangto: Thu bay nho anh

Thu bay nho anh

21 /11/ 2015 | 12:56pm

thu bay chieu nay pho vang tanh 


Minh em nhu chiec la xa canh 


Minh em lang le di dao pho 


Bo vo tren pho chi minh em 


Thu bay chieu nay em nho anh 


Chieu buon mot bong buoc lang thang 


Xa anh ! Nho qua sao la nho 


Cay mat vi ai le doi hang 


Thu bay chieu nay em vang anh 


Quan nho minh em uong say mềm 


Men dang kho moi chieu thu bay 


Guc dau ,lam nham ( em nho anh ) 


Thu bay chieu nay nho tai te 


Trong con say khướt mong nguoi ve 


Thi tham noi nho ( anh yeu hoi ) 


Hay nho cung em tròn cau the 


Thu bay chieu nay moi mot minh 


Con dau ngay do giác mong xinh 


Gap go lam chi cho dau dọn 


Boi the thoi gian khong tro ve 


Ho yeu nhau ho thích chieu thu bay 


Hoang hon ve ho lai dat nhau di 


Toi khong yeu toi ghét chieu thu bay 


Hoang hon ve toi chót thay co dọn !!!!!!!!!!!     Trang to