Language:

Trangto: Co dọn

Co dọn

25 /11/ 2015 | 10:41am

 


tinh dọn phuong muon doi van the 


Nhung dam da nhung cung rát chua cay 


Cho tạt ca ma khong can nhan lai 


Cho linh hon cho luon ca trai tim 


Co buoc vào yeu moi thay buon 


Yeu nguoi chua chac duoc nguoi yeu 


Tha rang lanh leo nhu tuong dá 


De khỏi co dọn lúc vang nguoi 


Chet la het di vào nghĩa địa 


Cho hon ma co doc buoc lang thang 


Cho nghĩa trang them mot nguoi nhap cuoc 


Cho trán gian Bọt mot ke co dọn 


Bau trói xanh tham mang chu (nho) 


Chim én bay ve dệt chu ( thuong ) 


Yeu ai ? Toi nguyen mang chu ( doi ) 


Nam thang thủy chung tròn chu ( cho ) 


Đem co dọn ngoi buon lanh leo 


Bon phuong trói lạc đạc suớng roi 


Gio suong oi xin dung thoi nua 


Trai tim toi da lanh lam roi !!!!!      Trang to