Language:

Trangto: Tự tinh

Tự tinh

27 /11/ 2015 | 06:57am

trong vuon đem áy nhieu trang qua 


Anh sang tuon day cac lỏi di 


Toi voi nguoi yeu qua nhè nhẹ 


Im lim chẳng dam noi nang chi 


Chung toi lẳng Lạng buoc thong dong 


Lạc giàu niem yeu chang ben bo 


Trăng sang ,trăng xa ,trăng rong qua 


Hai nguoi sao chẳng Bọt bơ vơ


Trãi qua nhung thang ngay hanh phục 


Để chi minh toi cuoi con duong 


Con đường ngay xua hai dua buoc 


Đã khong con ai chi minh toi 


Buoc di dọn doc nhu lữ khách 


Khong chọn dung chan ,chang lỏi ve 


Con lai minh toi mot chu hận 


Hận den tinh doi ,hận chinh minh 


Mong ai song tot trong cuoc song 


Khi tổn thuong nguoi vẫn vui tuoi !!!!! 


Chúc moi nguoi vui ve trang tô