Language:

Trangto: Nhớ !!!!!

Nhớ !!!!!

27 /11/ 2015 | 07:57pm

Đem qua phạm thai nhớ Quỳnh nhu 


Dong ma xanh non nhớ vung hồ 


Chiem nu bang khuâng ngoi nho ban 


Ngũ hanh son co nhớ tay du ? 


Trong thủy len duong nhớ Mỹ chau 


Nguu lang chúc nu nho nhau sau 


Co tô buon nho han son tu 


Ben nuoc tam duong nho thuo nao 


Biet roi phạm lai nho Tây thi 


Chim nho canh da muon trở ve 


Ben nuoc xa xua con do củ 


Duong minh hoang nho duong qui phi 


Khắc chung dong ruoi nho huyen trán 


Kim trong thuong kiểu nho thủy van 


Cay da nho mai dinh xua củ 


Trăng nho hoang hôn 


     Em nhớ anh!!!!!!!!!!!!!!!