Language:

love797: Miền kí ức!

Miền kí ức!

29 /11/ 2015 | 09:08pm
Đêm.. thật buồn và thật dài. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa.. miền kí ức bỗng ùa về! Không gian lắng đọng.. nước mắt đàn ông đã rơi. ............