Language:

Trangto: Kiep lai đò

Kiep lai đò

1 /12/ 2015 | 04:30pm

co nguoi hoi vi sao toi buon thế


Toi cuoi đầu dấu giọt le tren mi 


Toi Mím cuoi ,toi nao dau có khóc 


Hát Bùi nao bay vào mắt thay cay cay 


Toi dặn Long khong bao gio duoc khóc 


Nhung đêm ve nuoc mắt cứ tuon roi 


Toi cứ song dối Long minh nhu thế 


Vi có ai hieu duoc noi Long toi 


Yeu va hận hai đoan duong Phan cach 


Toi lam sao quen hẵn duoc nó day 


Đối gian dối song lọc lụa dối trá


Nhu con thuyen đưa khách sang song 


Thuyen cứ đến roi lai di mai mai 


Nguoi lai đò cu dung mai ngong trông 


Chờ den khi súc tan cung lúc kiệt 


Kiep lai đò nhu thế da la xong !!!!!!!!! Trang to