Language:

lanngoc: Buồn

Buồn

15 /12/ 2015 | 10:44pm
Rồi đèn xanh đèn đỏ


Rồi kẻ bỏ kẻ đi