Language:

Trangto: Lỏi chúc Giang sinh

Lỏi chúc Giang sinh

24 /12/ 2015 | 05:06pm

Noel am áp ngập trán 


Tinh yeu chan chua nu cuoi tren moi 


Chúc nay toi chúc ban toi 


Gia dinh hanh phục an lanh Noel 


Chúc cho cac ban ( anh ,chi ,em ) va toan the gia dinh true love huong mot mua Giang sinh an lanh thanh thien ,va nam moi duoc vui tưới c khoe doi dao va trán day hanh phục  trang to