Language:

Trangto: Lỏi chúc

Lỏi chúc

28 /12/ 2015 | 10:38am

hom nay day la ngay sinh nhat cua toi ,toi mong nhan duoc nhung lỏi chúc tot đẹp den voi minh va toi rát vui vi nhung trang ma toi tham gia fb va nhung trang khác da co toi 500 lỏi chúc tu ban be toi hy vong voi dai gia dinh true love cung se nhan duoc lỏi chúc tu cac ban be gan xa ,toi se danh tang 1000 lỏi chúc mùng hom nay den cho me toi va cam on nguoi da sinh ra toi vào ngay nay 50 nam truoc de toi thay duoc the giỏi nay ,toi da thanh nhan va thanh tai trai nghiem tu nhung kho khan va tiep tục vuon len bang chinh ban than minh ,con cam on me da cho con cuoc song ,con cam on cha da cho con den the giỏi nay ,gio cha khing con de chúc mùng sinh nhat con nhung o tren trói linh thiêng hay cung con vui ve trong ngay sinh nhat nay ,con danh tang 1000 lỏi chúc cac ban be gan xa va tren toan the giỏi den me va cau chúc me duoc song lau tram tuoi ,súc khoe doi dao hanh phục vui ve cung con chau cam on tạt ca cac ban hay cung chung vui voi toi trong ngay trong dai nay happy bỉh day 28/12 2015 TRANG TO