Language:

thang1980: Sống hãy thật lòng

Sống hãy thật lòng

9 /5/ 2016 | 04:44pm

Ai trên đời chẳng có người yêu kẻ ghét
Sống thật lòng mình sao phải ngại nhân gian
Dẫu biết nhân gian còn lắm lời cay nghiệt !!
Ngẩng cao đầu, ta vẫn vững bước vượt qua