Language:

thang1980: Hãy làm chủ tâm hồn mình

Hãy làm chủ tâm hồn mình

9 /5/ 2016 | 04:51pm

Trong mỗi con người luôn luôn tồn tại hai mặt sáng và tối. Tuy nhiên để có thể chạm đến chân thiện mỹ thì cần để cho phần thiện làm chủ được phần ác trong tâm hồn.