Language:

Trangto: Tình nguoi

Tình nguoi

22 /6/ 2016 | 06:59pm

trời het mua ,chua hẳn trói mua tanh 


Toi het buon chua han da tuoi vui 


Duong ban di se đoạn duong bằng phang 


Rieng toi di day bão to phong ba 


Vì cuoc doi da khong cho toi chọn 


Để cho toi co ngã re cuoc doi 


Toi va ban la nhung nguoi xa la 


Nhung tai sao lai cam thay than quen 


Vi cuoc doi vo da khong tròn vẹn


Gap nhau day von cũng mot chu duyen 


Toi tang ban mot cau thơ tinh nghĩa 


Bụi thoi gian co the lam mờ di tạt ca 


Chi tình nguoi con động lai trong ta 


Hãy Mím cuoi cho nhân the vô thường 


Vắng mot nguoi khong phai mat tạt ca 


Mà cho ta nhung trai nghiem cuoc doi 


Ta con song la ta con tạt ca 


Để chet di khong uong kiep con nguoi !!!!!!!


   Chúc cac ban true love vui ve hanh phục.    Trang to