Language:

changngheo: Sự đời éo le

Sự đời éo le

2 /10/ 2016 | 04:48pm

HÀNH TINH NẠN...


Thời buổi này cái gì cũng giả được...đồ giả, hàng giả, nước giả, thuốc giả, rượu giả, đồ ăn giả...thật quá nguy hiểm...


Nhưng cái nguy hiểm nhất đó là nạn NGƯỜI GIẢ.
Không chỉ là xóm nạn, làng nạn, xã nạn, huyện nạn, tỉnh nạn hay quốc nạn nữa...mà nó đã ở tầm vóc thế giới, trở thành HÀNH TINH NẠN...Thất phu giả doanh nhân...
Kẻ cắp giả tài phiệt...
Quỷ sa tăng giả Tổng Thống, Thủ Tướng...
Kẻ giết người giả cảnh sát...
Kẻ cướp giả chính trị gia...
Dâm tặc giả thầy tu, linh mục...
Hồ ly tinh giả người tình chung thuỷ...
Sở khanh giả soái ca...
Gái bán dâm giả diễn viên, người mẫu...
Thằng ngu giả thầy giáo...
Lừa đảo giả trí thức...


Giả...giả tất...


alt