Language:

changngheo: Để gia đình hạnh phúc

Để gia đình hạnh phúc

2 /10/ 2016 | 04:49pm

BÍ QUYẾT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC...


Có một bí quyết vô cùng đơn giản, đảm bảo 99% gia đình bình yên hạnh phúc:


Nên chia đôi quyền quyết định các vấn đề ra thành hai phần bình đẳng và công bằng...Người chồng quyết định mọi vấn đề trong thời gian...ngủ...


Thời gian còn lại hãy để vợ quyết định...


:D :D :D :D :D :D...