Language:

changngheo: LẼ SỐNG....

LẼ SỐNG....

16 /10/ 2016 | 07:03pm

LẼ SỐNG...


Người ta nói em điên ... với anh thì không...
Người ta nói em khùng ... với anh thì không...
Người ta nói em chập, chạm, mát, thần kinh...với anh cũng không nốt...Lẽ sống ư? Một thứ khó giải thích...


Với anh, anh nghĩ em chỉ... BỆNH...thôi...nhẹ mà...


:D :D :D :D:Dsmileysmiley


Nhìn em không đến nỗi nào...chỉ hơi...lợm lợm tí...


alt