Ngôn ngữ/Language:

TieuCa: Vợ ơi em ở đâu. sao anh tìm cả vòng trái đất kô thấy em vậy

Sorry, but feature Đọc bài viết Blog is not available