Language:

hansivodanh: TỰ THUẬT

TỰ THUẬT

18 /5/ 2017 | 06:17pm

Tôi vốn chàng trai đất miệt vườn.


​Tháng ngày lầm lũi nắng cùng sương.


​Nóng trời tất bật đêm ngày tưới.


​Mưa bão sáng chiều vét lại mương.


​Sáng sáng bạn cùng chim hót dạo.


​Chiều chiều say ngắm ánh tà dương.


​Chỉ mong tìm được người tri kỷ.


​Hái quả đầu mùa chín ngát hương.!.