Language:

honhung00: TINH BAN VÀ TINH YÊU

TINH BAN VÀ TINH YÊU

10 /7/ 2017 | 02:15pm

Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo,


Mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo.
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.