Language:

convoicoi: Đêm khuya

Đêm khuya

26 /7/ 2017 | 12:21am

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào.
Ngồi nghe chiều yên gió lộng, giữa muôn vàn hoa.
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi.
Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi !