Language:

ThaoThao1502: ...

...

14 /9/ 2017 | 12:43pm

Ngày hôm nay chúng ta có thể rất yêu nhau, nhưng ngày mai có thể chẳng còn yêu nhau nữa. Không phải là bội bạc, chỉ đơn giản hết duyên. Không phải là đổi thay, chỉ là một trong hai đã trả hết nợ, nên rời đi...