Language:

stranger: buồn của tôi

buồn của tôi

10 /2/ 2018 | 02:19am

Có lẽ nào em ngu ngơ không hiểu, rằng 1 ngày sỏi đá cũng cần nhau ...