Language:
                  

hoahongvang_0906: Gợn lòng

Gợn lòng

20 /6/ 2012 | 10:45am
Gợn lòng:10h40p...20-6-12
Tháng 6 trời vừa mưa vừa nắng
Nó sinh ra mưa nắng dãi dầu
Có bao giờ nó nghĩ điều đến đâu
Bảo cớ sao nó âu sầu như thế
***
Tháng 6 hạ chói chang gay gắt
Tính khí trời quay quắt nắng mưa
Con người cũng theo đó đò đưa
1 kết cục ko ưa vào quĩ đạo
***
Nhưng xoay vần vẫn theo con tạo
Vẻ bề nổi nó hay xạo với đời
Dù cho nó có bỏ lửng buông lơi
Thì trong đời nó vẫn luôn thầm nhớ..
***
Có bóng hình nó hay gọi Ấy -Tớ
Dù đã nhòa trong mớ trí khôn
Hôm nay đây nó gửi chút hồn
Câu thơ ngỏ mà nó luôn luôn nhớ..